מוצרים רפואיים בע"מ

תקנון

האתר הינו משמש גם כחנות וירטואלית המופעלת על ידי רימיפארם בע"מ מרח' אשכנזי 55 תל-אביב.

מבוא
א. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל באמצעות השתתפות במכירות רגילות.

ב. רשאים לבצע רכישה באתר בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

ג. תנאי מוקדם לתוקף רכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות לכל דבר ועניין.

ה. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

ו. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

רימיפארם מעמידה לרשות קהל לקוחותיה מערכת אספקת הזמנות לכל רחבי הארץ, בהתאם לזמן הנקוב לכל מוצר. הזמן הנקוב הוא בימי עסקים מרגע אישור קבלת ההזמנה, בתנאי שבוצעה בשעות פעילות מרכז ההזמנות.
בישובים "מרוחקים" מאזור המרכז אשר שליחי רימיפארם אינם מגיעים אליהם על בסיס קבוע יתכנו עיכובי משלוח של עד 2 ימי עבודה נוספים על הזמן המשלוח הרשום.
כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.
מחירי המוצרים המופיעים ליד כל מוצר באתר כוללים מע"מ כחוק..
תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי רימיפארם בע"מ הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של רימיפארם בע"מ בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי רימיפארם בע"מ תשמור את פרטיו במערכת נתוניה

אספקת המוצרים

א. רימיפארם בע"מ תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה   תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

ב. רימיפארם בע"מ תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
רימיפארם בע"מ לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

ב.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.

ב.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

ב.3 כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

ג. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית או אחרת ו/או באזורים אשר חברת המשלוחים ו/או המובילים לא מגיעים אליהם החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

ד. זמני אספקת המוצרים ו/או ה

ביטול הזמנה והחזרות

ניתן להחזיר כל מוצר למעט ציוד רפואי מתכלה ומוצרים שיוצרו בהתאמה אישית.
זכות הביטול חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.
בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א –‏ 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאית רימיפארם בע"מ לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם.
במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול.
החזרת המוצר בעת ביטול שלא עקב פגם, אי התאמה, איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה – תיעשה על חשבון הצרכן. בכל מקרה אחר, החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.
המוצר יוחזר שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית רימיפארם בע"מ לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
בכל מקרה של החזרה, יש לפנות למוקד שרות הלקוחות תחילה:
טל' 03-6483635 או בדוא"ל  rimipharm@rimipharm.co.il

כתובת להחזרות

"רימיפארם בע"מ" רחוב אשכנזי 55 תל-אביב ת.ד. 10186 תל-אביב  מיקוד 61101.
החזרות ניתן לבצע במהלך השבוע 16:30-9:00.

אחריות על המוצרים

האחריות על המוצרים היא לפי החלטת היצרן / יבואן ובצירוף חשבונית בלבד, למעט מוצרים שבהם צוין אחרת.

כל התיקונים הנדרשים ייעשו לפי הצורך במעבדות השרות של היצרנים / יבואנים השונים בתיאום עימנו.

זכויות באתר

כל הזכויות בתכנים ובתמונות המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה , לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

דילוג לתוכן