ג'ל פוריות  |  ספרמצ'ק בדיקה מהירה לפוריות הגבר  |   ערכות לאבחון מהיר

 מכשור לאבחון מהיר

 טיפול באסטמה

 פוריות


 וירוס קורונה Covid19
 
 

Ventilator Solution Technical Specification
A quick and accessible solution to support patients who need a ventilator. Available and immediate inventory. Manufacturers Warranty

For more details and quotation please send an email with contact information to an email address

rimipharm@rimipharm.co.il

Subject:Ventilator

MSDS

PI User Manual